Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů v e-shopu Style-by-K, provozovaný firmou Style by K s.r.o., se sídlem Lobodice 8, Tovačov, 751 01, IČO 05914086 řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické i tištěné podobě a není přístupná neoprávněným osobám. Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.